Het hebben van een gastouder in Almere Noorderplassen, Muziekwijk of Stedenwijk is niet alleen handig. Ook is het gunstig voor de toekomstige schoolprestaties van uw kind.Want gestructureerde kinderopvang volgens Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) draagt bij aan een vlugge start op de basisschool. Hiervoor is een deskundige en persoonlijke aanpak vereist. Gastouderbureau Spelen Is Leren hanteert selecteert zijn gastouders daarom met strenge selectiecriteria.En ook 10 jaar ervaring in het peuter- en kleuteronderwijs en advies, coaching en begeleiding op het gebied van VVE,maken het mogelijk de beste gastouderopvang te bieden in Almere Noorderplassen, Muziekwijk en Stedenwijk. Wij vertellen u graag meer. Neem hiervoor nu contact met ons op.

Voor ouders in Almere-Noorderplassen, Muziekwijk en Stedenwijk

Gastouderbureau Spelen Is Leren onderscheidt zich door het verzorgen van deskundig advies, informatie en coaching op maat. Ook geven wij advies en begeleiding aan schoolgaande kinderen. Wij zijn gespecialiseerd in VVE, de landelijk vastgestelde methode voor spelend leren, voor peuters van 2,5 tot 4 jaar en tevens kinderen in groep 1 en 2 van de basisschool. Omdat deze methode aansluit op het dagritme en de belevingswereld van kinderen, zorgt VVE voor een brede ontwikkeling, een beter zicht op eventuele ontwikkelingsachterstanden en een vliegende start op de basisschool.

De beste gastoudersvan Almere Noorderplassen, Muziekwijk en Stedenwijk

Vertrouwt u uw kind toe aan de zorg van een gastouder, dan moet u er volledig op kunnen vertrouwen dat deze zorg voldoet aan de hoogste standaard. Niet voor niets bepaalt de Wet Kinderopvang dat gastouderschap moet bijdragen aan een goede en gezonde ontwikkeling. Om deze kwaliteit te garanderen, hanteren wij duidelijke richtlijnen en selecteren wij onze gastouders met zorgen volgens strenge criteria waarop regelmatig getoetst wordt. Een scholingsplan en kindvolgsysteem maken deze aanpak structureel en inzichtelijk. Ook stimuleren wij onze gastouders in Almere Noorderplassen, Muziekwijk en Stedenwijk hun deskundigheid te blijven ontwikkelen.

Kleinschalig, persoonlijk en aandachtig

Omdat wij kwaliteit in kinderopvang belangrijker vinden dan kwantiteit (het aantal gastouders en vraagouders), werken wij kleinschalig. Hierdoor hebben wij meer tijd en aandacht voor het realiseren van een goede match tussen ouders en gastouders, het betrokken blijven bij de gastouderopvang, de coaching van gastouders en het toegankelijk blijven voor ouders. Ook de opvang zelf is kleinschalig opgezet: onze gastouders in Almere Noorderplassen, Muziekwijk en Stedenwijk hebben allemaal slechts maximaal 6 kinderen. Zo ontstaat de persoonlijke, warme en veilige omgeving die nodig is voor een leuke en leerzame omgeving.

Call Now Button